PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Termomodernizacja obiektów Centrum Usług Logistycznych „Delfin – Rybitwa” i „Cyranka” położonych w Świnoujściu.

 
 Fot. archiwum własne

Zamawiający

Centrum Usług Logistycznych

ul. Słoneczna 37

00 – 789 Warszawa

 

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane AGAD rozpoczyna prace w obiektach Centrum Usług Logistycznych:

 • Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Delfin – Rybitwa” położony w Świnoujściu przy ul. Słowackiego 4–6, 72–600 Świnoujście
 • Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Cyranka” położony w Świnoujściu przy ul. Kasprowicza 9, 72 – 600 Świnoujście

 

W zakres wykonywanych prac wchodzą:

Budynek „Cyranka”

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku z odtworzeniem elementów dekoracyjnych elewacji.
 • Ocieplenie od środka fragmentów dachu skośnego (w obrębie pomieszczeń 2.
 • piętra) z demontażem i późniejszym odtworzeniem obudów.
 • Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem.
 • Wymiana okien oraz zabezpieczenie wskazanych okien 2 piętra balustradą.
 • Wymiana drzwi.
 • Wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich oraz parapetów.
 • Malowanie elementów drewnianych zewnętrznych.

Budynek „Delfin – Rybitwa”

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych części „Rybitwa” i łącznika.
 • Malowanie elewacji części „Delfin” z renowacją elementów wystroju elewacji.
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych lukarn z demontażem i ponownym montażem obudów z płyt gipsowo-kartonowych (część „Delfin”).
 • Ocieplenie od środka fragmentów dachu skośnego (w obrębie pomieszczeń 2 piętra) z demontażem i późniejszym odtworzeniem obudów (część „Delfin”).
 • Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem z wykonaniem traktów komunikacyjnych (część „Delfin”).
 • Ocieplenie tarasu 2. piętra od spodu (od strony świetlicy) z wykonaniem obudowy z płyt gipsowo-kartonowych (część „Rybitwa”).
 • Ocieplenie stropodachu wentylowanego (część „Rybitwa”).
 • Ocieplenie stropodachu wentylowanego łącznika.
 • Ocieplenie stropu zewnętrznego nad przyziemiem od spodu jadalni (część „Rybitwa”).
 • Ocieplenie stropu wewnętrznego nad przyziemiem, od strony przyziemia (część „Delfin” i łącznik).
 • Wymiana okien na okna drewniane (część „Delfin”).
 • Wymiana okien starych w ramach drewnianych i stalowych na okna PCV (część „Rybitwa” i łącznik).
 • Wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich oraz parapetów.
 • Renowacja drewnianych elementów wykończeniowych w szczytach ryzalitów i lukarnach (część „Delfin”).

 

Budynki są zlokalizowany na terenie dzielnicy uzdrowiskowej Świnoujścia, której układ urbanistyczny wraz z historyczną zabudową i zielenią wpisany jest do rejestru zabytków. Część historyczna budynku – „Delfin” wpisana jest również do ewidencji zabytków.

Copyright by AGAD Sp. z o.o.